Flagi Polski i USA

Bezpieczeństwo Sieci 5G tematem rozmów UKE i FCC

Bezpieczeństwo sieci 5G było tematem rozmówi ekspertów UKE z przedstawicielami Federalnej Komisji Łączności USA (FCC). 

Spotkanie wpisuje się w działania UKE realizowane w ramach długofalowej polityki wymiany doświadczeń i wiedzy fachowej z zakresu regulacji rynku telekomunikacyjnego i współpracy między Regulatorami.