Logo WSIS

Konkurs WSIS Prizes 2019

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) ogłosił nabór na projekty w ramach kolejnej edycji konkursu „WSIS Project Prizes”, w którym przyznawane są nagrody w 18 kategoriach za realizację przedsięwzięć i inicjatyw wdrażających postanowienia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS).

WSIS Prizes to prestiżowy międzynarodowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych światowych projektów w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.  Jest odpowiedzią na wnioski zainteresowanych stron zaangażowanych w ten proces, aby stworzyć skuteczny mechanizm oceny i uznania dla osiągnięć jednostek, rządów, instytucji badawczych czy firm z sektora prywatnego wykorzystujących nowe technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) w celach zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszenia projektów powinny być dokonane w terminie do 30 listopada 2018 r. poprzez stronę internetową konkursu, na której znajdują się również zasady nadsyłania projektów, opis poszczególnych etapów oraz kryteria nominacji.

Udział w konkursie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym reprezentujących administrację, sektor prywatny, organizacje międzynarodowe i regionalne, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego czy instytucje naukowe. Kategorie konkursu są powiązane z 11 Liniami Działania WSIS określonymi w Genewskim Planie Działania (Geneva Plan of Action) oraz Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ (2030 Agenda for Sustainable Development - Res. A/70/1).

Publiczne ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie w trakcie konferencji WSIS Forum 2019 w Genewie w dniach 8-12 kwietnia 2019.

Szczegółowe informacje na temat poprzednich edycji tego konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu:

WSIS Prizes 2018

WSIS Prizes 2017

WSIS Prizes 2016

WSIS Prizes 2015

WSIS Prizes 2014

WSIS Prizes 2013

WSIS Prizes 2012