Konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Konsultacje aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

20 grudnia 2022 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz.

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego są projekty:

  1. Ogłoszenia o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
  2. Dokumentacji aukcyjnej na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz;
  3. Projektu rozstrzygnięć decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, które zostaną wydane po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapraszamy też na nasz blog.