Lidia Stępińska-Ustasiak

Lidia Stępińska-Ustasiak ekspertem Grupy ds. Inicjatyw Budowania Kompetencji Cyfrowych przy ITU

Od 1 stycznia 2019 r. dr Lidia Stępińska-Ustasiak, radca Prezesa UKE, jako członkini Group on Capacity Building Initiatives (GCBI), będzie doradzać Dyrektorowi Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU.

Grupa jest ciałem doradczym dla Dyrektora Biura Rozwoju Telekomunikacji ITU. W jej skład wchodzą eksperci ds. budowania kompetencji cyfrowych (po dwóch z sześciu regionów ITU). Doradzają oni m.in. w kwestii działalności tzw. ITU Academy, czyli szkoleń z zakresu telekomunikacji/ICT prowadzonych przez autoryzowane przez ITU podmioty na całym świecie.

Lidia Stępińska-Ustasiak powołana została do Grupy z rekomendacji regionu europejskiego. Więcej informacji na temat członków GCBI oraz ich zadań, dostępnych jest na stronie ITU.

Stępińska-Ustasiak jest doktorem socjologii, ukończyła Uniwersytet Warszawski. W  UKE kieruje pracami Wydziału Polityki Społecznej i Korporacyjnej. W ramach zadań odpowiada za rozwój relacji Urzędu z organizacjami branżowymi, startupami i środowiskiem akademickim, politykę dotyczącą osób o szczególnych potrzebach oraz za działania informacyjne  dotyczące kampanii UKE wspierających rozwój kompetencji cyfrowych.