Paweł Krzymiński

Paweł Krzymiński dyrektorem Departamentu Częstotliwości UKE

Od 1 września dyrektorem Departamentu Częstotliwości UKE jest Paweł Krzymiński.

Paweł Krzymiński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie na Wydziale Elektroniki studiował rozpoznanie i przeciwdziałanie radiowe. Nauki pobierał także w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych - Międzynarodowej Szkole Menadżerów, w ramach studiów podyplomowych. Ukończył również wszystkie poziomy kursów zarzadzania częstotliwościami w Szkole Łączności NATO w Latinie we Włoszech.

Karierę rozpoczął w 1989 r. w 2. Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego w Przasnyszu. Następnie pełnił funkcje m.in. Specjalisty Oddziału Systemów Radiokomunikacyjnych w Zarządzie Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Był współorganizatorem wojskowych służb zarzadzania częstotliwościami i Wojskowego Biura Zarzadzania Częstotliwościami (WBZC), w którym pełnił funkcję Szefa Wydziału Polityki i Planowania Zasobów Częstotliwości.  Po zakończeniu pracy w WBZC został Szefem Oddziału Systemów Radiowych w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji MON, a po ponownym skierowaniu do Sztabu Generalnego WP był Szefem Oddziału Planowania Systemów C4ISR w Zarządzie Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 SG WP.

Od 2015 r. pełnił funkcję koordynatora ds. operacji militarnych w cyberprzestrzeni w Zarządzie Kierowania i Dowodzenia P6 w Sztabie Generalnym WP. Służbę  w Ministerstwie Obrony Narodowej zakończył w stopniu pułkownika.

Pracę dla UKE rozpoczął 1 lutego 2018 r., na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami.

Jako dyrektor Departamentu Częstotliwości, Paweł Krzymiński będzie odpowiadać za zarządzanie widmem częstotliwości, plany jego zagospodarowania oraz uzgodnienia międzynarodowe dotyczące widma i zasobów orbitalnych.