Paczki

Poradnik dla operatorów pocztowych Paczki Transgraniczne - Obowiązki Informacyjne

W roku  2018  weszło w życie Rozporządzenie UE, którego celem jest wspieranie rozwoju wewnątrzunijnego rynku e-commerce poprzez zapewnienie większej przejrzystości cen dostaw paczek transgranicznych oraz skuteczniejsze monitorowanie stanu rozwoju rynku pocztowego.

Dzięki przepisom Rozporządzenia konsumenci i przedsiębiorcy będą mogli łatwiej porównać ceny dostaw paczek w UE, a lepszy dostęp do informacji ma zachęcić konsumentów do korzystania z szerszej oferty dostaw i do częstszych zakupów w internecie.

Większe możliwości zyskają też sprzedawcy detaliczni, zwłaszcza małe firmy, które nie mają wystarczającej siły przetargowej, aby negocjować korzystniejsze stawki za dostawę swoich towarów.

Rozporządzenie wprowadza nowe wymogi sprawozdawcze dla operatorów pocztowych oraz posługuje się własnymi definicjami, nieco odmiennymi od dotychczas obowiązujących w przepisach krajowych.

W naszym poradniku skierowanym do operatorów polskiego rynku pocztowego staraliśmy się przedstawić nowe obowiązki informacyjne w przejrzysty i przystępny sposób.

Pliki do pobrania