Przemysław Cząstka

Przemysław Cząstka wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. rachunkowości regulacyjnej i regulacji cen ERGP

Do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej został wybrany jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym ERGP odbywającym się w Belgradzie.

Grupa Robocza ds. rachunkowości regulacyjnej i regulacji cen, w prace której zaangażowany jest Cząstka, zajmuje się kwestiami metodologii alokacji kosztów i wykorzystania tego kluczowego narzędzia w regulacjach rynku pocztowego.

ERGP jest organizacją skupiająca krajowe organy regulacyjne państw członkowskich UE i jest podstawowym narzędziem Komisji Europejskiej, mającym zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektywy pocztowej i zarazem pełnić funkcję źródła najlepszych praktyk regulacyjnych. ERGP jest najważniejszą płaszczyzną współpracy między regulatorami rynku pocztowego poszczególnych krajów członkowskich.

Przemysław Cząstka jest absolwentem ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia MBA na Manchester Business School. Był też stypendystą uniwersytetów w Tillburgu i Antwerpii. Specjalizuje się w kwestiach ekonomicznych regulacji, przez wiele lat  zajmował  się tymi zagadnieniami w firmach doradczych ( m. in. Ernst & Young) pracując dla wielu regulatorów i firm z sektorów regulowanych w Europie. W UKE pełni funkcję dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego.