Osoba korzystająca z aplikacji na komputerze i telefonie komórkowym

Przywrócenie działania aplikacji UKE

Wszystkie aplikacje zewnętrze, służące do obsługi klientów Urzędu Komunikacji Elektronicznej, są już dostępne.

W najbliższych dniach możliwe jest jednak wystąpienie czasowych utrudnień w korzystaniu z nich, ze względu na trwające prace stabilizujące systemy.

Systemy były czasowo niedostępne z powodu awarii, do której doszło podczas planowego, okresowego przeglądu instalacji przeciwpożarowej.