Dłonie na klawiaturze laptopa

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Przedstawiamy Państwu czwarte sprawozdanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczące przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia  2020 r.

W sprawozdaniu przyjrzeliśmy się przede wszystkim temu, w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują informacje o jakości świadczonych usług, w szczególności informacje o prędkościach pobierania i wysyłania danych. Przeanalizowaliśmy warunki świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem oraz usług specjalistycznych. Zaprezentowaliśmy również dane obrazujące jakość usługi dostępu do internetu w Polsce, a także funkcjonowanie udostępnionego konsumentom przez Prezesa UKE narzędzia monitorowania jakości usług.

Niektóre dane za 2020 rok znacząco odbiegają od podawanych w latach ubiegłych i wynikają z innych zachowań użytkowników takich jak praca zdalna, zdalne nauczanie, zwiększone zapotrzebowanie na usługi streamingowe. Jest to spowodowane nadzwyczajną sytuacją, jaka panuje od momentu pojawienia się pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2.

Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie otwartego internetu (Rozporządzenia NN) obejmuje okres od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 
Ocena sytuacji rynkowej została przygotowana w oparciu o:

 • bieżące działania Prezesa UKE, w szczególności ocenę dokumentów umownych dostawców usług internetowych oraz analizę reklamacji i skarg użytkowników końcowych;
 • odpowiedzi 27 dostawców usług internetowych na pytania zawarte w kwestionariuszu UKE dotyczące głównie środków zarządzania ruchem oraz zasad świadczenia usług specjalistycznych i ich wpływu na ogólną jakość dostępu do internetu; 
 • dane pomiarowe jakości usługi dostępu do internetu (sieci mobilne i stacjonarne);
 • działania dostawców usług internetowych w zakresie uprawnień abonenckich, w szczególności:
 • zgodność dokumentów umownych z wymogami Rozporządzenia NN
 • przedmiot i procedury rozpatrywania skarg
 • oferowanie usług specjalistycznych
 • w zakresie stosowanych środków zarządzania ruchem.

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że dostawcy usług internetowych:

 • publikują informacje o jakości świadczonych usług, w szczególności wskazują w dokumentach umownych dotyczących usługi dostępu do internetu jasne i zrozumiałe informacje dotyczące prędkości pobierania i wysyłania danych;
 • nie wskazują nowych usług specjalistycznych – najczęściej wskazywanymi usługami specjalistycznymi są nadal: telewizja IPTV, telefonia VoIP oraz VPN; 
 • wykazują spadek średniego poziomu zajętości pasma przeznaczanego na świadczenie usług specjalistycznych;
 • na podstawie przedstawionych informacji nie stosują środków zarządzania ruchem mogących stanowić naruszenie przepisów Rozporządzenia NN.

Wyniki pomiarów jakości usług wykazują wyraźny (względem poprzednich lat objętych monitoringiem) wzrost prędkości transmisji danych, świadczy o tym wzrost liczby pomiarów, których wyniki prędkości pobierania znajdują się w przedziałach z zakresu 30-100 Mb/s i powyżej 100 Mb/s.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Pliki do pobrania