logo BEREC

Warsztaty BEREC

29 stycznia 2019 r. w Brukseli odbędą się warsztaty organizowane przez BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) mające na celu omówienie przepisów dotyczących komunikacji wewnątrzunijnej, wynikających ze zmienionego rozporządzenia (UE) 2015/2120. Zmiany w rozporządzeniu dotyczą m.in. wprowadzenia nowych limitów cen detalicznych dla wewnątrzunijnych usług telekomunikacyjnych.

Udział w warsztatach jest dostępny dla przedstawicieli wszystkich zainteresowanych podmiotów, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa. Informacje dotyczące rejestracji uczestników znajdują się na stronie internetowej organizatora (w języku angielskim). Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Uczestnictwo w warsztatach należy zgłaszać do 15 stycznia 2019 r.