Flaga Polski i Czarnogóry

Wideowarsztat z czarnogórską Agencją Usług Komunikacji Elektronicznej i Pocztowych

8 lipca 2020 r. odbył się wideo warsztat organizowany przez UKE dla czarnogórskiej Agencji Usług Komunikacji Elektronicznej i Pocztowych (EKIP). Celem warsztatu było omówienie m.in. form wspierania rozwoju infrastruktury szerokopasmowej oraz kampanii edukacyjnych. 

Podczas warsztatu obie strony zaprezentowały aktualną sytuację na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oraz Czarnogórze. Eksperci UKE omówili szczegółowo opracowane przez UKE metody mapowania infrastruktury/usług telekomunikacyjnych oraz prowadzone przez UKE kampanie edukacyjne, których adresatami są konkretne grupy społeczne, np. dzieci oraz osoby starsze. Eksperci EKIP przedstawili koncepcję rozwoju mobilnego internetu szerokopasmowego oraz ramy regulacyjne dotyczące ochrony praw konsumenta w Czarnogórze.

Współpraca pomiędzy regulatorami rozpoczęła się w 2013 r., kiedy w Warszawie pomiędzy UKE i EKIP zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu. Od tego czasu eksperci UKE i EKIP utrzymują ze sobą regularny kontakt w celu wymiany doświadczeń i informacji.