Wojciech Berezowski

Wojciech Berezowski wiceprzewodniczącym Komitetu 5 podczas światowej konferencji ITU

Do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komitetu 5 do spraw politycznych i prawnych został nominowany przez europejską organizację CEPT i otrzymał poparcie państw całego regionu.

Konferencja Pełnomocników ITU odbywa się raz na cztery lata i decyduje o kluczowych dla ITU sprawach – w tym o modyfikacji i uchwalaniu nowych rezolucji obowiązujących wszystkie państwa członkowskie i członków sektorowych (z sektora prywatnego).

Komitet, w prace którego zaangażowany jest Wojciech Berezowski, zajmie się projektami rezolucji w sprawach regulacyjnych, prawnych i politycznych związanych z kompetencjami ITU (np. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, technologie ICT dla osób niepełnosprawnych, promieniowanie elektromagnetyczne - PEM). W ramach prac komitet zajmie się też rolą ICT w pomocy humanitarnej oraz w związku ze zmianami klimatycznymi.

Wojciech Berezowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także na uniwersytetach w Regensburgu i Bonn. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Od ponad 10 lat pracuje dla administracji w dziedzinie telekomunikacji i nowoczesnych technologii. Podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r. pełnił funkcję attache ds. telekomunikacji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. W UKE pracuje w Departamencie Spraw Zagranicznych. Kieruje pracami Wydziału Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.