Sześć masztów telekomunikacyjnych na tle miasta

Wyniki postępowania konsultacyjnego – regulacja rynku transmisji radiofonicznych

W dniach 29 września 2017 r. – 30 października 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie określenia rynku właściwego jako krajowego hurtowego rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym, ustalenia, że na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej, wyznaczenia EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na krajowym hurtowym rynku świadczenia usługi transmisji programów radiofonicznych w celu dostarczania treści radiofonicznych użytkownikom końcowym oraz nałożenia na EmiTel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obowiązków regulacyjnych.

W ramach postępowania konsultacyjnego swoje stanowiska złożyły następujące podmioty:  

 1. EmiTel sp. z o.o.,
 2. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce,
 3. Bcast sp. z o.o. (w tym stanowisko zastrzeżone),
 4. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
 5. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,
 6. Grupa RMF sp. z o.o.,
 7. Radio eM Kielce,
 8. Radio ESKA S.A.,
 9. Radio fiat,
 10. Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej Radio Głos,
 11. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A.,
 12. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A.,
 13. Radio Maryja,
 14. Radio PiK S.A.,
 15. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.,
 16. Polskie Radio Szczecin S.A.,
 17. Via Katolickie Radio Rzeszów,
 18. Radio Victoria,
 19. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław S.A.,
 20. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania, a uwagi w nich zawarte, które Prezes UKE uznał za zasadne, zostaną uwzględnione w treści decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania