Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji udziela informacji wyłącznie przedstawicielom prasy i mediów elektronicznych. Korespondencja przesyłana do Wydziału Prasowego powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę i adres redakcji oraz numer telefonu kontaktowego.

Pytania dziennikarzy prosimy kierować na adres:

 

Martin Stysiak

rzecznik prasowy

Telefon kontaktowy: 22 534 95 65

 

Księga znaków

Osoby niebędące dziennikarzami mogą przesyłać korespondencję na adres:

Pliki do pobrania

Patronaty:

Wniosek o patronat honorowy Prezesa UKE należy przesłać drogą elektroniczną na adres: uke@uke.gov.pl lub listownie.

Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Otrzymanie patronatu honorowego Prezesa UKE zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo UKE na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.

Telefon kontaktowy: 22 534 92 02

Wydarzenia objęte patronatem: (LINK, KTÓRY ODSYŁA BEZPOŚREDNIO DO ZESTAWIENIA W PLIKU PDF)