Zdjęcie portretowe: Mariusz CzyżakMariusz Czyżak - Dyrektor Generalny

W 2006 r. powołany na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor nauk prawnych.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Organizacji i Zarządzania  w Wojskowej Akademii Technicznej, Kontroli, Nadzoru i Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Uczelni Łazarskiego.

W latach 1998–2001 zatrudniony w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej.

Od 2001 r. pracownik w Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), a następnie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), przekształconego w 2006 r. w Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

W latach 2014–2016 członek Rady Naukowej Instytutu Łączności.

Czynny wykładowca akademicki, autor klikudziesięciu publikacji poświęconych m.in. zagadnieniom cyberprzestępczości i odpowiedzialności karnoadministracyjnej w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej.

Kontakt

Powrót na listę aktualności